ARG BP400 Bitüm Poliüretan Esaslı İki Bileşenli Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
ARG BP 400, iki bileşenli, bitümle desteklenmiş poliüretan esaslı, hızlı kürlenen, yüksek elastikiyete sahip likit su yalıtım malzemesidir. Farklı yüzeylere sağladığı mükemmel aderansla birlikte dayanımı yüksek bir film tabakası oluşturur. Soğuk uygulanır ve havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir. Gerilme, yırtılma ve aşınma direnci yüksektir. Sürekli elastik yapısı ile üst düzey çatlak köprülüme kabiliyetine sahiptir.
•Soğuk uygulama olup, rulo, mala ve fırça ile kolaylıkla uygulanabilir.
•Düşük modüllü yapısı sayesinde yüksek çatlak köprüleme özelliğine
sahiptir.
•Hızlı kürlenir.
•Eksiz uygulanabilir.
•Üzerinde bekleyen sudan etkilenmez.
•-30°C/+90°C de fiziksel özelliklerini korur.
•Su buhar geçirimli olup uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar.
•Elastomerik hidrofobik poliüretan reçine esaslı olup kimyasal
polimerize bitümle desteklenmiştir.
•Yüksek elastikiyete sahiptir.
•Kopma uzaması % 2000’dir.
•Olumsuz hava koşullarından etkilenmez.


Kullanım Alanları
•Çatı ve teraslarda,
•Çatı dere ve yağmur oluklarının yalıtımında,
•Banyo, mutfak ve balkon gibi alanların (kaplama altı) su yalıtımında,
•Bina temellerinde,
•İstinat duvarlarında,
•Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda,
•Beton, ahşap ve metal yüzeylerde seçilecek uygun astar ile kullanılır.
Safriyat
Yüzey durumuna bağlı olarak;
Toplam teorik sarfiyat : 1,5 – 2,0 kg/m²
Ambalaj
A Bileşen B Bileşen (A+B) Set
17 kg tencere 17 kg tencere 34 kg set
Teknik bilgi ve öneriler yol gösterici olarak değerlendirilmelidir .Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir….

Uygulama Talimatı
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, parafin, bitüm vb. kalıntılardan arındırılmalı ve tüm harç, sıva vb. gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır.Mevcut yüzey beton ise min. 28 günlük olmalıdır. Bozuk yüzeyler uygun tamir harçları ile tamir edilmeli, kenar köşe birleşimlerine pah yapılmalıdır (ort. 4×4 cm). Metal yüzeylerde ise kumlama vb. yöntemlerle mutlaka Temizlik yapılmalıdır.
Uygulama yapılacak beton yüzeyler;
•Sertlik: R28 = 15 Mpa
•Sıcaklık: +5°C – +35 °C
•Bağıl nem: < 85% olmalıdır.
Astarlama
Emici yüzeyler; Beton, şap, ahşap vb. yüzeylerde, epoksi esaslı epoksi reçine esaslı veya poliüretan esaslı ARG PRIM 300 astar olarak kullanılmalıdır. Nemli yüzeyler; Poliüretan esaslı, nem toleranslı, ARG PRIM 350 Astar olarak kullanılmalıdır. Emici olmayan yüzeyler; Seramik, metal vb. sırlı yüzeylerde ARG PRIM 350 astar olarak kullanılmalıdır. *Farklı zeminler ile ilgili teknik birimimizle irtibata geçiniz.

Karışım Şekli
ARG BP 200, iki bileşenin karışım ömrü göz önüne alınarak. tüketilecek miktar kadar, karışım oranına uyularak hazırlanmalıdır. Homojen bir karışım elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde, düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalı daha sonra karışım oranına (1/1) dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenler homojen halegelene kadar en az 3 dk karıştırılmalıdır.
Uygulama
ARG BP 200, rulo, ince taraklı mala veya fırça ile uygulanır. İlk kat uygulama, seçilen yöntem ile yüzeye homojen bir şekilde uygulanır. İkincikat uygulama aynı yöntemle 4-24 saat (23°C) aralığında yapılır. Katlar arası süre max. 24 saati geçmemelidir.
•Katlar arası süre 24 saati geçmesi durumunda, ilk kat yüzey mutlaka zımpara lle işlemden geçirilmelidir ve bitüm poliüretan esaslı astar ile geçiş astan uygulaması yapılmalıdır.
•24 saat oda sıcaklığında (+15°C) bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve uygun uç seçilerek yapılmalıdır.
•Malzeme prizini alana kadar su, yağmur, dış etkenler ve mekanik zorlamalara karşı korunmalıdır.
•Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk havalarda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.