Kvkk Açıklama Metni

Kvkk Açıklama Metni

Değerli Müşterimiz; 


Şirketimiz, ürün ve hizmetlerini siz müşterilerimize sunabilmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,  tarafımızdan sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek, şirketimiz tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek ve şirketin ticaret politikalarını belirleyebilmek, uygulayabilmek ve bu amaçlarla sınırlı kalmaksızın Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına haizdir.


Bu açıklama metninin amacı, şirketimiz Derya Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik şeffaflığı sağlamaktır.


Şirketimiz ticari faaliyetlerinde kullandığı ticari programına 06.01.2020 günü saat 09:00 sıralarında, programın hata vermesi sebebi ile erişimini sağlayamamış, yapılan çalışma neticesinde erişimimizin engellenme sebebinin ticari faaliyetlerimize zarar vermek için yapılan bir hizmet dışı bırakma şeklinde uygulanan hack saldırısı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan müdahaleler sonucunda saldırı unsuru ortadan kaldırılmış, veri erişimimiz tekrar sağlanıp, ayrıntılı çalışmaların sonucunda durumun sadece veriye erişimin engellenmesi ve faaliyetlerin yerine getirilememesi amacı ile yapılan bir durum olduğu saptanmıştır.


Konu ile alakalı gerekli tedbirler alınıp, hukuki adımlar atılmıştır.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5 numaralı fıkrasına istinaden siz değerli müşterilerimize saygı ile duyurulur.

HABERLER
BİZDEN
HABERLER